Unabelartistique en elk van hun gelieerde ondernemingen (gezamenlijk "Unabelartistique", "wij", "ons", "onze") respecteren uw privacy en zetten zich in voor de bescherming van de persoonlijke informatie die wij over u bewaren.

Dit omvat informatie over apps die we mogelijk aanbieden, samen met alle producten en diensten die we van tijd tot tijd aanbieden via onze website, winkels en/of gerelateerde apps, onze gerelateerde sociale mediasites (dwz Instagram, Twitter en Facebook), of anderszins via uw interacties met ons (de website, winkels, app, producten, diensten en pagina's op sociale media, gezamenlijk aangeduid als "Diensten").

Bekijk het volgende om te begrijpen hoe we persoonlijke informatie over u verwerken en beschermen. Door gebruik te maken van een van onze Services, hetzij door onze website te bezoeken of anderszins, en/of door vrijwillig persoonlijke informatie aan ons te verstrekken, erkent u dat u de praktijken in dit Privacybeleid hebt gelezen en begrepen.

 1. Wijzigingen en updates van dit privacybeleid

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen, aan te passen en/of bij te werken, en dergelijke wijzigingen, wijzigingen of updates worden van kracht na het plaatsen van het herziene privacybeleid. Als u de Services blijft gebruiken nadat wij een herzien Privacybeleid hebben gepost, betekent dit dat u het gewijzigde Privacybeleid erkent.

 1. Toepasselijkheid van dit privacybeleid

Dit privacybeleid is onderworpen aan de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van de services. Dit privacybeleid is van toepassing ongeacht de middelen die worden gebruikt om toegang te krijgen tot of informatie te verstrekken via de Services.

Dit privacybeleid is niet van toepassing op informatie van of over u die is verzameld door services, applicaties of advertenties van derden die verband houden met, of websites die zijn gekoppeld aan de services, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, Mollie, PayPal (die betalingen op uw namens), Bleckmann (die namens ons bestellingen uitvoert) en pagina's op sociale media. Het verzamelen of ontvangen van uw gegevens door dergelijke derden is onderworpen aan hun eigen privacybeleid, verklaringen en praktijken, en wij zijn onder geen beding verantwoordelijk of aansprakelijk voor de naleving daarvan door derden.

 1. Welke informatie verzamelen we?

We verzamelen een verscheidenheid aan persoonlijke informatie van en over u via de Services, waaronder:

 • Wanneer u deze rechtstreeks aan ons verstrekt;
 • Automatisch via logging- en analysetools, cookies, pixeltags en als resultaat van uw gebruik van en toegang tot de Services; en
 • Van externe bronnen, waaronder serviceproviders zoals Shopify, PayPal en Google, en via uw interacties met ons op sociale-mediawebsites.

Je hebt keuzes over bepaalde informatie die we verzamelen. Wanneer u wordt gevraagd om informatie te verstrekken, kunt u dit weigeren; maar als u ervoor kiest om geen informatie te verstrekken die nodig is om enig aspect van onze Services te leveren, kunt u die Services mogelijk niet gebruiken. Bovendien is het, zoals hieronder beschreven in het gedeelte "Uw keuzes" beschreven, mogelijk om uw browserinstellingen te wijzigen om de automatische verzameling van bepaalde informatie te blokkeren.

Ten slotte kunnen we gegevens verzamelen die niet voor u identificeerbaar zijn of anderszins met u in verband worden gebracht en die geen persoonlijke informatie zijn. Voor zover deze gegevens worden opgeslagen of geassocieerd met persoonlijke informatie, zullen deze worden behandeld als persoonlijke informatie; anders vallen de gegevens niet onder dit beleid.

Informatie verzameld van u. We verzamelen persoonlijke informatie van u wanneer u deze aan ons verstrekt, onder meer door deze in te vullen in websiteformulieren, bestellingen te plaatsen, een account aan te maken of contact met ons op te nemen met vragen of opmerkingen.

U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om u aan te melden voor e-mailmeldingen over ons via de Services door ons uw e-mailadres te verstrekken. U kunt er ook voor kiezen om u aan te melden voor een account op de Services door ons uw voor- en achternaam, e-mailadres en wachtwoord te verstrekken. Als u producten bij ons bestelt via de Diensten, moet u ons informatie verstrekken om dat verzoek te verwerken, inclusief maar niet beperkt tot e-mailadres, voor- en achternaam, factuuradres, verzendadres (indien van toepassing), betalingsinformatie, telefoonnummer, en alle andere informatie die u eventueel verstrekt.

Als u contact met ons opneemt met vragen, verzoeken of klachten, onder meer via de "Live Chat"-functionaliteit op onze website, verzamelen wij voldoende persoonlijke informatie om uw vragen te beantwoorden, uw verzoeken te behandelen en/of uw klachten te behandelen, indien van toepassing.

We verzamelen ook informatie van u die, afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, mogelijk geen persoonlijke informatie vormt.

Informatie automatisch verzameld. Wanneer u door de Services bladert of deze gebruikt, gebruiken we veelgebruikte logging- en analysetools, waaronder Google Analytics, Klaviyo en de analysetools van Shopify, om informatie te verzamelen over uw apparaat, het netwerk dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de Services en informatie over uw gebruik van de diensten.

We gebruiken ook bepaalde technologieën op de Services, waaronder cookies en pixeltags, waarmee wij, onze serviceproviders en derden informatie lokaal op uw apparaat kunnen opslaan, uw apparaat kunnen identificeren, uw interacties met andere sites of met onze e-mailcampagnes kunnen volgen, en volg activiteit in de loop van de tijd en op verschillende websites.

De automatisch verzamelde informatie omvat de software- en hardwarekenmerken van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Services, unieke apparaat-ID-informatie, regionale en taalinstellingen, prestatiegegevens over de Services, netwerkprovider en IP-adres (een nummer dat aan uw apparaat wordt toegewezen wanneer u gebruik het internet). Bovendien kan informatie passief worden verzameld in de vorm van logbestanden en analyses van derden (waaronder Google Analytics en Shopify's analyses) die website-activiteit registreren. Er worden bijvoorbeeld logboekbestandsinvoeringen en analytische gegevens gegenereerd telkens wanneer u een bepaalde pagina op onze website bezoekt, en volgen de datums en tijden waarop u de Services gebruikt, de pagina's die u bezoekt, de hoeveelheid tijd besteed aan specifieke pagina's en andere soortgelijke gebruiksinformatie en algemene gegevens (waaronder de naam van de webpagina van waaruit u onze website bent binnengekomen).

Cookies en webtracking. We gebruiken technologieën, waaronder cookies en pixeltags, om uw ervaring met betrekking tot onze Services te personaliseren en te verbeteren, om gegevens over uw bezoek aan onze Services te verzamelen, om problemen met onze servers te helpen diagnosticeren, om de Services te beheren, om de effectiviteit van onze marketing te evalueren en advertentiecampagnes, om analyseproviders in staat te stellen informatie te verzamelen over uw bezoek aan de Services en om brede demografische informatie over onze gebruikers te verzamelen. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over cookies en webtrackingtechnologieën op de Services.

Raadpleeg het gedeelte "Uw keuzes" van het privacybeleid voor informatie over hoe u het plaatsen van cookies op uw systeem kunt weigeren, verwijderen of voorkomen, en hoe u zich kunt afmelden voor bepaalde webtrackingtechnologieën, deze kunt beperken of voorkomen en/of advertentieproviders van het verzamelen van informatie over u.

Informatie verzameld van derden. We kunnen persoonlijke informatie ontvangen van derden die we hebben ingeschakeld om diensten aan ons te verlenen, waaronder betalingsverwerkers (zoals PayPal), internationale fulfilmentproviders (zoals Bleckmann), e-commerceplatforms (zoals Shopify), andere leveranciers en dienstverleners die diensten leveren met betrekking tot verzending, retouren, klantenondersteuning, fraudebeperking en e-mailmarketing, evenals van derden die webanalyses en gebruiksinformatie aan ons verstrekken (zoals Google Analytics).

Als u ervoor kiest om met ons of onze partners op sociale media te communiceren door berichten op onze pagina's te plaatsen, ons te taggen (of bepaalde hashtags of andere identificatiemiddelen te gebruiken) in berichten of deel te nemen aan activiteiten, kunnen we bovendien bepaalde informatie van de sociale media verzamelen account die u gebruikt om met ons te communiceren, inclusief de naam die aan het account is gekoppeld, de accounthandle, recente activiteit, de inhoud van berichten waarin we zijn getagd en andere informatie die mogelijk op uw sociale media-profiel staat om ons in staat te stellen reageer op de berichten en ga in gesprek met ons publiek.

Voor de doeleinden van dit privacybeleid betekent "partners" gelieerde ondernemingen, dienstverleners, licentiegevers, verkopers, fabrikanten, distributeurs of andere derde partijen waarmee we een zakelijke relatie hebben.

 1. Hoe verwerken we persoonlijke informatie?

We verwerken persoonsgegevens voor twee algemene doeleinden, op basis van verschillende rechtsgrondslagen:

 • Voor onze bedrijfsvoering (waaronder het communiceren met u, het uitvoeren van bestellingen, het verstrekken van informatie over onze producten en diensten, het verbeteren van de Diensten en het voldoen aan toepasselijke wettelijke vereisten); en
 • Om onze producten en aanbiedingen en die van onze partners op de markt te brengen en te promoten.

We maken persoonlijke informatie bekend aan onze dienstverleners om hen in staat te stellen diensten aan ons te verlenen en te helpen bij het uitvoeren van uw verzoeken, en aan onze partners in geaggregeerde, demografische vorm in verband met onze inspanningen op het gebied van marketing en bedrijfsontwikkeling.

Bovendien kunnen we informatie die we bewaren, inclusief persoonlijke informatie, openbaar maken: wanneer dit wettelijk is toegestaan ​​of vereist; als antwoord op een verzoek van een wetshandhavingsinstantie of -autoriteit of een regelgevende autoriteit; en/of om de integriteit van de Services of onze belangen, rechten, eigendommen of gezondheid en veiligheid en/of die van onze klanten, gebruikers en anderen te beschermen.

Zie het gedeelte "Uw keuzes" hieronder voor informatie over hoe u beslissingen kunt nemen over hoe wij persoonlijke informatie verwerken, inclusief hoe u zich kunt afmelden voor bepaalde marketingcommunicatie.

Wij verwerken persoonsgegevens voor of op basis van een of meer van de volgende: (i) op ​​basis van uw toestemming; (ii) zoals vereist of toegestaan ​​door de wet; (iii) voor onze legitieme zakelijke doeleinden; (iv) indien nodig om een ​​contract met u uit te voeren, een transactie te voltooien of u te voorzien van informatie of diensten die u hebt aangevraagd of geautoriseerd; en/of (v) om te voldoen aan onze wettelijke verantwoordelijkheden, in elk geval zoals bepaald in dit privacybeleid.

Operationeel gebruik. Wij verwerken uw persoonlijke gegevens als onderdeel van onze activiteiten, waaronder:

 • U voorzien van informatie die is afgestemd op uw verzoeken, reageren op vragen en het leveren van diensten en producten;
 • Het bedienen, onderhouden en verbeteren van de kwaliteit en beveiliging van de Services en de inhoud, producten en/of services die we beschikbaar stellen via de Services;
 • Met u communiceren via e-mail en pushmeldingen, in elk geval met uw toestemming als dergelijke toestemming vereist is in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving of softwareplatforms, over producten, diensten, bestelstatus en andere onderwerpen;
 • Naleving van toepasselijke wetten, voorschriften, regels en verzoeken van relevante wetshandhavingsinstanties en/of andere overheidsinstanties;
 • Pogingen om de rechten, eigendommen of gezondheid en veiligheid van ons en onze partners, en de rechten, eigendommen en gezondheid en veiligheid van onze klanten, gebruikers en andere derden te beschermen; en
 • Voor andere doeleinden, zoals toegestaan ​​of vereist door de wet.

Marketinggebruik. We verwerken uw persoonlijke gegevens om u berichten te sturen over ons, onze partners en de producten en diensten die wij aanbieden, waaronder van tijd tot tijd prijsvragen, beloningen, evenementen en speciale aanbiedingen voor producten en diensten. Deze communicatie kan op maat worden gemaakt op basis van de communicatievoorkeuren die u selecteert wanneer u ons uw informatie of uw activiteit op de Services verstrekt, zoals een verlaten winkelwagentje, en vindt alleen plaats met uw voorafgaande toestemming, als dergelijke toestemming vereist is in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving .

 1. Persoonlijke informatie beschermen

We gebruiken redelijke veiligheidsmaatregelen die zijn ontworpen om de veiligheid van onze systemen te bevorderen en uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde vernietiging, gebruik, wijziging of openbaarmaking. Persoonsgegevens worden beschermd door middel van diverse fysieke, administratieve en/of technische beveiligingen.

Geen enkele methode om informatie te beschermen is echter volledig veilig. Hoewel we maatregelen gebruiken die zijn ontworpen om de bescherming van uw persoonlijke informatie te waarborgen, kunnen we niet garanderen dat onze beveiligingen effectief of voldoende zullen zijn. Bovendien dient u zich ervan bewust te zijn dat gegevensoverdracht via internet niet altijd veilig is en dat we niet kunnen garanderen dat de informatie die u met behulp van de Services verzendt, veilig is.

 1. Bewaring van persoonlijke informatie

We bewaren persoonlijke informatie voor zover we dit nodig achten om de hierboven beschreven verwerkingsactiviteiten uit te voeren, inclusief maar niet beperkt tot naleving van toepasselijke wetten, voorschriften, regels en verzoeken van relevante wetshandhavingsinstanties en/of andere overheidsinstanties, en voor zover we redelijkerwijs noodzakelijk achten om de rechten, eigendommen of gezondheid en veiligheid van ons en onze partners, en de rechten, eigendommen en veiligheid van onze klanten, gebruikers en andere derden te beschermen.

Daarna zullen uw persoonlijke gegevens in het algemeen worden gearchiveerd en opgeslagen om te worden gebruikt en anderszins verwerkt in het geval van wettelijke of reglementaire vereisten, verjaringstermijnen, geschillen of acties, en zullen ze worden opgeslagen en, indien van toepassing, gebruikt en anderszins verwerkt tot redelijkerwijs na het einde van een dergelijke vereiste, beperking, geschil of actie, met inbegrip van mogelijke perioden van beoordeling of beroep. Vervolgens worden uw persoonlijke gegevens geanonimiseerd, verwijderd of gearchiveerd zoals toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving.

 1. Uw rechten met betrekking tot persoonlijke informatie

U hebt verschillende wettelijke rechten met betrekking tot het verzamelen en verwerken van persoonlijke informatie. U kunt deze rechten uitoefenen, voor zover ze op u van toepassing zijn, door contact met ons op te nemen via de contactgegevens aan het einde van dit privacybeleid, of door de instructies op te volgen die worden verstrekt in berichten die u zijn toegestuurd. Wees bereid om redelijke informatie te verstrekken om uzelf te identificeren en uw verzoeken te verifiëren.

Deze rechten variëren afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, maar kunnen het volgende omvatten:

 • Het recht om te weten of en voor welke doeleinden wij persoonlijke informatie over u verwerken;
 • Het recht om te weten welke persoonsgegevens wij over u verwerken;
 • Het recht om de bron te kennen van de persoonlijke informatie die wij over u verwerken, wanneer wij die persoonlijke informatie verkrijgen van een andere bron dan u;
 • Het recht op toegang tot, wijziging en correctie van persoonlijke informatie over u (zoals hieronder in meer detail uiteengezet onder "Toegang tot, wijzigingen en correcties van verzamelde persoonlijke informatie");
 • Het recht om te weten met wie we persoonlijke informatie over u hebben gedeeld, voor welke doeleinden en welke persoonlijke informatie is gedeeld;
 • Wanneer de verwerking van persoonlijke informatie over u is gebaseerd op toestemming, het recht om uw toestemming voor dergelijke verwerking in te trekken;
 • Het recht om beperking van de verwerking van persoonsgegevens te vragen of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens; en
 • Het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Toegang tot, wijzigingen en correcties van verzamelde persoonlijke informatie. We streven ernaar om de nauwkeurigheid van alle persoonlijke informatie die van u kan worden verzameld te behouden en zullen commercieel redelijke inspanningen leveren om snel te reageren om onze database bij te werken wanneer u ons vertelt dat de informatie in onze database niet nauwkeurig is. We moeten er echter op vertrouwen dat u ervoor zorgt dat de informatie die u ons verstrekt volledig, nauwkeurig en actueel is en dat u ons op de hoogte stelt van eventuele wijzigingen. Controleer al uw informatie zorgvuldig voordat u deze aan ons verstrekt en stel ons zo snel mogelijk op de hoogte van eventuele updates of correcties.

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving kunt u van ons bepaalde persoonlijke informatie in onze administratie verkrijgen, hoewel we bepaalde redelijke aanvullende informatie kunnen vragen om ons te helpen dergelijke verzoeken te verifiëren. Als u persoonlijke informatie die u ons via de Services hebt verstrekt, wilt openen, bekijken of wijzigen, kunt u dit op elk moment doen door contact met ons op te nemen zoals hieronder beschreven of, voor bepaalde informatie, via uw account op de Services. Houd er echter rekening mee dat we ons het recht voorbehouden om toegang te weigeren zoals toegestaan ​​of vereist door de toepasselijke wetgeving.

Uw privacyrechten in de Europese Unie

Naast de hierboven genoemde rechten, biedt de privacywetgeving van de Europese Unie individuen verbeterde rechten met betrekking tot hun persoonlijke informatie. Deze rechten kunnen omvatten, afhankelijk van de omstandigheden rond de verwerking van persoonlijke informatie:

 • Het recht om bezwaar te maken tegen beslissingen op basis van profilering of geautomatiseerde besluitvorming die juridische of vergelijkbare significante gevolgen voor u hebben;
 • Het recht om beperking van de verwerking van persoonsgegevens te vragen of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens uitgevoerd op basis van (i) een legitiem belang (inclusief, maar niet beperkt tot, verwerking voor direct marketingdoeleinden) of (ii) uitvoering van een taak in het algemeen belang;
 • in bepaalde omstandigheden het recht op gegevensoverdraagbaarheid, wat betekent dat u kunt verzoeken dat wij bepaalde persoonlijke informatie die wij over u hebben in een machineleesbaar formaat verstrekken; en
 • In bepaalde omstandigheden het recht om te wissen en/of het recht om vergeten te worden, wat betekent dat u kunt verzoeken om verwijdering of verwijdering van bepaalde persoonlijke informatie die wij over u verwerken.

Houd er rekening mee dat we mogelijk aanvullende informatie van u moeten vragen om uw verzoek te valideren. Om een ​​van de bovenstaande rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via info@unabelartistique.nl.

Uw Canadese privacyrechten

Het is inwoners van Canada toegestaan ​​om informatie van ons op te vragen en te verkrijgen met betrekking tot het bestaan, het gebruik en de openbaarmaking van hun persoonlijke informatie, evenals toegang tot die informatie (behoudens bepaalde uitzonderingen op grond van toepasselijke wetgeving). Zonder het bovenstaande te beperken, zullen inwoners van Canada op verzoek:

 • Op de hoogte worden gehouden of we persoonlijke informatie over u bewaren;
 • worden voorzien van een account van derden waaraan we uw persoonlijke gegevens hebben bekendgemaakt;
 • In staat zijn om de juistheid en volledigheid van uw persoonlijke gegevens te betwisten en waar nodig te laten wijzigen; en
 • Informatie ontvangen over ons beleid en onze praktijken met betrekking tot het beheer van persoonlijke informatie, waaronder: de naam of titel en het adres van de persoon die verantwoordelijk is voor ons privacybeleid en onze praktijken; de middelen om toegang te krijgen tot persoonlijke informatie; een beschrijving van het type persoonlijke informatie dat door ons wordt bewaard, inclusief een algemeen verslag van het gebruik ervan; een kopie van eventuele brochures of andere informatie waarin ons beleid, onze normen of codes worden uitgelegd; en welke persoonlijke informatie beschikbaar wordt gesteld aan gerelateerde organisaties.

Bovendien zullen commerciële elektronische berichten (waaronder e-mails, sms, mms en tekstberichten) niet worden verzonden naar personen in Canada, tenzij zij uitdrukkelijke toestemming hebben gegeven om dergelijke berichten te ontvangen, of we hebben impliciete toestemming gegeven om dergelijke berichten te verzenden overeenkomstig de toepasselijke wetgeving. We kunnen echter nog steeds transactieberichten verzenden zoals toegestaan ​​onder de toepasselijke wetgeving.

 1. Jouw keuzes

Naast uw keuzes met betrekking tot het verzamelen van persoonlijke informatie (zie “Welke informatie verzamelen we?” hierboven), heeft u de mogelijkheid om bepaalde keuzes te maken over hoe we met u communiceren en hoe we bepaalde persoonlijke informatie verwerken.

Communicatie opt-out. U kunt zich op elk moment afmelden voor het ontvangen van marketing- of andere communicatie van ons via een bepaald communicatiekanaal (zoals e-mail of telefoon) door de opt-out-link te volgen of andere afmeldingsinstructies in elk ontvangen e-mailbericht of door contact met ons op te nemen als verstrekt aan het einde van dit privacybeleid.

Houd er rekening mee dat als u in de toekomst zaken met ons doet, u zich, afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, niet mag afmelden voor bepaalde geautomatiseerde meldingen, zoals order- of abonnementsbevestigingen, op basis van zakelijke transacties (bijv. e-commerce).

Cookies en webtracking. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over hoe u bepaalde webtrackingtechnologieën kunt beheren en/of afmelden.

Locatie informatie. Als u onze mogelijkheid om locatie-informatie van u te ontvangen wilt beperken of voorkomen, kunt u de toestemming voor bepaalde Services voor toegang tot locatie-informatie weigeren of intrekken of locatieservices op uw apparaat deactiveren. Raadpleeg de instructies van de fabrikant van uw apparaat of het besturingssysteem voor instructies over hoe u dit moet doen.

 1. Andere belangrijke informatie over persoonlijke informatie en de services.

Ons privacybeleid bevat ook informatie over andere praktijken met betrekking tot persoonlijke informatie, waaronder:

 • Verzamelen van persoonlijke informatie van kinderen;
 • Links en verwijzingen naar websites en diensten van derden op onze Diensten:
 • Wat gebeurt er met persoonlijke informatie in het geval we een deel of al ons bedrijf verkopen of overdragen; en
 • Informatie over waar we persoonlijke informatie verwerken en overdragen.

Verzameling van gegevens van kinderen. Kinderen jonger dan 16 jaar mogen de Services niet gebruiken en we verzamelen niet bewust informatie van kinderen jonger dan 16 jaar. Door gebruik te maken van de Services verklaart u dat u 18 jaar of ouder bent, of 16 jaar oud bent ouder of ouder zijn en geldige ouderlijke toestemming hebben om dit te doen.

Websites en diensten van derden. We kunnen verwijzen naar of links bieden naar websites en diensten van derden, inclusief die van onze gelieerde ondernemingen, dienstverleners en derde partijen waarmee we zaken doen, en we zijn niet verantwoordelijk voor en hebben geen controle over de inhoud, beveiliging of privacypraktijken in dienst van dergelijke websites en diensten van derden. Dit privacybeleid is niet van toepassing op dergelijke diensten van derden; raadpleeg het privacybeleid of het beleid voor dergelijke services van derden voor informatie over hoe zij persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en verwerken.

Zakelijke overdracht. We kunnen in de toekomst een deel of al ons bedrijf, onze activiteiten of activa verkopen of anderszins overdragen aan een derde partij, hetzij door fusie, overname of anderszins. Persoonlijke informatie die we via de Services van of over u verkrijgen, kan worden bekendgemaakt aan potentiële of daadwerkelijke externe kopers en kan tot de overgedragen activa behoren.

Niet traceren. We gebruiken analysesystemen en providers die persoonlijke informatie over uw online activiteiten in de loop van de tijd en op websites van derden of online services verwerken, en deze systemen en providers kunnen een deel van deze informatie aan ons verstrekken. We verwerken of voldoen momenteel niet aan het "do not track"-signaal of vergelijkbare mechanismen van een webbrowser.

Houd er echter rekening mee dat u informatie kunt vinden over hoe u zich kunt afmelden voor bepaalde volgtechnologieën en/of deze kunt blokkeren of weigeren in ons Cookiebeleid.

 1. Neem contact op

Als u vragen of klachten heeft over dit privacybeleid en/of hoe wij persoonlijke informatie verwerken, of als u een van de hierboven uiteengezette rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via: info@unabelartistique.com